Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2023

Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi

1. január 2023 nedeľa Panny Márie Bohorodičky
6. január 2023 piatok Zjavenie Pána
18. máj 2023 štvrtok Nanebovstúpenie Pána
8. jún 2023 štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2023 štvrtok Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2023 utorok Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2023 streda Všetkých svätých
8. december 2023 piatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2023 pondelok Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Pohyblivé sviatky

Popolcová streda streda 22. február 2023
Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania nedeľa 9. apríl 2023
Nanebovstúpenie Pána štvrtok 18. máj 2023
Zoslanie Ducha Svätého (Turíce) nedeľa 28. máj 2023
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) štvrtok 8. jún 2023
Prvá adventná nedeľa nedeľa 3. december 2023

 

Prikázané a pohyblivé sviatky v budúcom roku (2024)