Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2024

Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi

1. január 2024 pondelok Panny Márie Bohorodičky
6. január 2024 sobota Zjavenie Pána
9. máj 2024 štvrtok Nanebovstúpenie Pána
30. máj 2024 štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2024 sobota Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2024 štvrtok Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2024 piatok Všetkých svätých
9. december 2024 pondelok Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2024 streda Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Pohyblivé sviatky

Popolcová streda streda 14. február 2024
Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania nedeľa 31. marec 2024
Nanebovstúpenie Pána štvrtok 9. máj 2024
Zoslanie Ducha Svätého (Turíce) nedeľa 19. máj 2024
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) štvrtok 30. máj 2024
Prvá adventná nedeľa nedeľa 1. december 2024