Čo sú bohoslužby

Vo všeobecnosti je bohoslužba náboženský obrad (ceremónia, rituál) na uctievanie Boha, bohov alebo iných nadprirodzených síl a bytostí s cieľom preukázať im poctu a získať od nich milosť a priazeň. Patrí medzi základné prvky každého náboženského kultu.

Bohoslužba je v kresťanských cirkvách súhrnným označením pre rôzne obrady, ale najmä pre eucharistickú bohoslužbu, u katolíkov nazývanú aj „(svätá) omša“ a u pravoslávnych „(svätá božská) liturgia“.

Bohoslužby sa slúžia zvyčajne v nejakom chráme (budove na to určenej – kostol, kaplnka, modlitebňa, synagóga, mešita,...). Vysluhuje ich poverená duchovná osoba (kňaz, biskup, rabín,...).

V rímskokatolíckej liturgii pod bohoslužbou rozumieme najmä svätú omšu, ale aj iné obrady, nazývané aj pobožnosti:

  • litánie
  • krížová cesta
  • svätý ruženec
  • obrad na Veľký Piatok
  • adorácia

 Zdroj: Wikipédia