Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2022

Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi

1. január 2022 sobota Panny Márie Bohorodičky
6. január 2022 štvrtok Zjavenie Pána
26. máj 2022 štvrtok Nanebovstúpenie Pána
16. jún 2022 štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2022 streda Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2022 pondelok Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2022 utorok Všetkých svätých
8. december 2022 štvrtok Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2022 nedeľa Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Pohyblivé sviatky

Popolcová streda streda 2. marec 2022
Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania nedeľa 17. apríl 2022
Nanebovstúpenie Pána štvrtok 26. máj 2022
Zoslanie Ducha Svätého (Turíce) nedeľa 5. jún 2022
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) štvrtok 16. jún 2022
Prvá adventná nedeľa nedeľa 27. november 2022