Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2020

Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi

1. január 2020 Panny Márie Bohorodičky
6. január 2020 Zjavenie Pána
21. máj 2020 Nanebovstúpenie Pána
11. jún 2020 Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2020 Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2020 Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2020 Všetkých svätých
8. december 2020 Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2020 Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Pohyblivé sviatky

Popolcová streda 26. február 2020
Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 12. apríl 2020
Nanebovstúpenie Pána 21. máj 2020
Zoslanie Ducha Svätého 31. máj 2020
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) 11. jún 2020
Prvá adventná nedeľa 29. november 2020
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 27. december 2020

 

Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2021