Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2021

Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi

1. január 2021 Panny Márie Bohorodičky
6. január 2021 Zjavenie Pána
13. máj 2021 Nanebovstúpenie Pána
3. jún 2021 Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2021 Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2021 Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2021 Všetkých svätých
8. december 2021 Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2021 Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Pohyblivé sviatky

Popolcová streda 17. február 2021
Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 4. apríl 2021
Nanebovstúpenie Pána 13. máj 2021
Zoslanie Ducha Svätého 31. máj 2021
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) 3. jún 2021
Prvá adventná nedeľa 28. november 2021